Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXVII1. Kui suur soojushulk eraldub ühe sekundi jooksul juhis, kus voolu tugevus on 1 A ja pinge juhi otstel on 1 V?

1 J
10 J
100 J
1 kJ
10 kJ


2. Kaks ühesugust küttespiraali on ühendatud vooluvõrku rööbiti. Mitu korda muutub eralduv võimsus, kui spiraalid ühendada jadamisi?

suureneb 2 korda
väheneb 2 korda
võimsus ei muutu
suureneb 4 korda
väheneb 4 korda


3. 1 m pikkuse terasvarda otsa riputatud koormise mõjul pikenes varras 1 mm võrra. Terase elastsusmoodul (elastsusmoodul näitab, kui suur pinge tekib materjalis ühikulise suhtelise pikenemise korral) on 2·1011 Pa. Määrake vardas tekkinud pinge.

2·108 Pa
2·109 Pa
2·1011 Pa
4·1011 Pa
2·109 Pa

4. Kummipaela pikkusega l0 venitati 2 korda pikemaks. Seejuures rakendatud jõu suurim väärtus oli Fm. Leida tehtud töö.

Fml0
Fml0/2
2Fml0
Fml0/4
Fml0/8

5. Millist vähimat energiat peaks omama elektron, et ioniseerida põrkel vesinikuaatomit (Bohri mudel)?

10,2 eV
13,6 eV
6,8 eV
3,2 eV
27,2 eVVajuta siia kui oled valmis