Eelmised ülesanded

CCLXVIII


Vaata ka minikursust "Huvitavad soojusnähtused": https://sisu.ut.ee/soojus


1. Udu tekkimine – millise soojusnähtusega on siin tegemist?
(Allikas: Morguefile http://mrg.bz/vCiin0)

vee aurustumine
veeauru kondenseerumine
vee kristalliseerumine
konvektsioon vees


2. Päike soojendab maapinda. Millise soojusülekande liigiga on selle nähtuse puhul tegemist?

soojusjuhtivus
soojuskiirgus
konvektsioon


3. Kuuma teetassi asetatakse külm lusikas. Mõne aja pärast lusika vars muutub kuumaks. Millise soojusülekande liigiga on selle nähtuse puhul tegemist?

soojusjuhtivus
soojuskiirgus
konvektsioon

4. Miks kosmoses ei esine
vee keetmisel konvektsiooninähtust?
Näide: https://www.youtube.com/watch?v=3GG9ApFyBms

puudub raskusjõud
puudub soojusjuhtivus
soojendava keha ja vee vahel
puudub õhk
puudub õhurõhk

5. Kas jääga on võimalik soojendada teist keha?
(Allikas: Morguefile http://mrg.bz/VdA3l5)

on võimalik: kuna kõik kehad kiirgavad soojuskiirgust, siis on jääga võimalik soojendada ka kõrgema temperatuuriga kehi
ei ole võimalik, sest jää on liiga külm ja mingit soojusülekannet ei toimu
on võimalik, kui soojendatava keha temperatuur on madalam kui jää temperatuur
ei ole võimalik, sest soojus ei kandu üle külmemalt kehalt soojemale
ei ole võimalik, sest jääga on võimalik ainult teisi kehi jahutada

6. Millisel temperatuuriskaalal tähistab skaala punkt -273 kõige madalamat võimalikku temperatuuri?

Kelvini skaalal
Celsiuse skaalal
Fahrenheiti skaalal
kõik temperatuuriskaalad on ilma piiranguteta

7. Maakera sisemus on väga kuum, ulatudes Maa tuumas üle 6000 oC. Maa vahevöö on samuti väga kõrge temperatuuriga, umbes 1000 oC kuni 4000 oC. Miks sellised temperatuurid ei ulatu maapinnani, hoolimata sellest, et maakoor on väga õhuke võrreldes maakera läbimõõduga (maakoore keskmine paksus on 40 km)?

maakoor on hea soojusjuht, mis juhib soojuse maapinnalt kiiresti ära
maakoor on halb soojusjuht
maapinnast allpool puudub gravitatsioon ja seepärast ei jõua soojus maapinnale
talvel maapind jahtub ja ei jõua suve jooksul üles soojenedaVajuta siia kui oled valmis