Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

VIII


1. 34%. Kasutegur = A/Q, kus A on mootori poolt tehtud töö ja Q on kütuse põlemisel vabanev energia. A = Nt, kus N on mootori võimsus ja t on töötamise aeg. Diiselkütuse põlemisel vabanevast energiast Q = qm, kus q on kütuse kütteväärtus ja m põletatud kütuse mass.

2. 3 m/s; -0,5 m/s. Impulsi jäävuse seaduse kasutamine. (m + M)v = mv1 + Mv2 Miinus märk tähendab liikumise suuna muutumist.

3. 2,7 km/h. Tegemist on resonantsiga. Poolperioodi jooksul saab ämber tõuke.

Ülesanded