Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

IX ülesanded1. Keha liikus punktist koordinaatidega x1 = 0 m, y1 = 2 m punkti koordinaatidega x2 = 4 m, y2 = -1 m. Leidke nihkevektor ja selle projektsioonid koordinaattelgedel.

2. Millise vähema kiirusega peaks lendama pliihaavel, et ta takistusega kohtumisel sulaks? Eeldada, et 80% haavli kineetilisest energiast muundus siseenergiaks, haavli temperatuur enne takistusega kohtumist 127 oC. Puuduvad andmed leidke füüsika tabelitest.

3. Ekraan on põlevast küünlast kaugusel l. Kui paigutada ekraani ja küünla vahele koondav lääts, võib tekitada ekraanile küünla kujutise läätse kahe asendi korral, mis jäävad teineteisest kaugusele a. Tõestada, et sellisel juhi saab läätse fookuskauguse arvutamiseks kasutada valemit: f = (l2 – a2)/4l.
Lahendused


Ootame teiepoolseid ülesandeid, mida järgnevates voorudes teistele huvilistele lahendamiseks pakkuda
enn@kambja.edu.ee