Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

IX


1. 5 m; 4 m; -3 m.

2. 360 m/s.
Kasutame energia jäävuse ja muundumise seadust. Osa plii kineetilisest energiast on võrdne soojusenergiaga, mis kulub plii soojendamiseks sulamistemperatuurini ja sulatamiseks. Valemina mv2/2 = cm(t2 – t1)+m, kus =0,8, m- pliihaavli mass, v- pliihaavli kiirus, c- plii erisoojus (0,13 kJ/(kg·K), t2- plii sulamistemperatuur (327 oC), t1 = 127 oC, - plii sulamissoojus (25 kJ/kg).

3. Kasutame läätse valemit.

Ülesanded