Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

X ülesanded1. Männipuidust klotsi mõõtmed on 50x10x8 cm. Selle klotsi vedamisel jääva kiirusega näitab dünamomeeter 4 N. Mitu korda on hõõrdejõud väiksem kui klotsi vastu alust suruv jõud? Männipuidu tihedus on 500 kg/m3.

2. Sportlane massiga 65 kg hüppab kümnemeetrisest tornist ja sukeldub kiirusega 13 m/s. Leida keskmine õhutakistus.

3. Leida voolutugevus 10 m pikkuses ja 2 mm2 ristlõikepindalaga terasjuhtmes, millele on rakendatud pinge 12 mV.
Lahendused


Ootame teiepoolseid ülesandeid, mida järgnevates voorudes teistele huvilistele lahendamiseks pakkuda
enn@kambja.edu.ee