Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

II


1. 2·107 kgm/s. Impulsi muutus (mv)=mv1 – mv2, kus m- rongi mass, v- rongi kiirus.

2.
, kus R- takistus, m- mass, - eritakistus,
D- tihedus.

3. 3 korda. Läätse valem 1/f = 1/a + 1/k, kus f- läätse fookuskaugus, a- eseme kaugus läätsest, k- kujutise kaugus läätsest.

Ülesanded