Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

III ülesanded



1. Eskalaator sõidutab sellel seisva inimese üles 2 minutiga. Kui eskalaator seisaks, kuluks inimesel üles kõndimiseks 6 minutit. Kui kiiresti jõuab kõndiv inimene üles liikuval eskalaatoril? (Vajadusel korda ülesannet 5, valikvastustega ülesannete komplektis CCLII.)

2. Määrake Maad ümbritseva õhu mass, kui on teada normaalne õhurõhk, mis on umbes 1·105 N/m2?

3. Auto, mille mootori võimsus N1 = 30 kW, arendab koorma vedamisel kiirust v1=15m/s. Teise auto mootor võimsusega N2=20 kW annab samadel tingimustel autole kiiruse v2=10 m/2. Millise kiirusega liiguvad trossiga omavahel ühendatud autod?




Lahendused


Ootame teiepoolseid ülesandeid, mida järgnevates voorudes teistele huvilistele lahendamiseks pakkuda
enn@kambja.edu.ee