Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

III


1.1,5 minutiga. l= v1t1; l= v2t2; l= (v1+v2)t, kus l- eskalaatori pikkus,
v1- eskalaatori kiirus, v2- inimese liikumise kiirus seisval eskalaatoril,
t1- eskalaatori tõusu aeg, t2- inimese tõusu aeg liikumatul eskalaatoril,
t- liikuva inimese tõusu aeg liikuval eskalaatoril. Lahendus t = t1t2/(t1 + t2).

2. Suurusjärk 1018 kg, kuna andmed on ligikaudsed. Atmosfäärirõhu kaudu arvutame 1 m2 põhjapindalaga õhusamba kaalu P1, mis on 1·105 N. Teades Maa raadiust R, mis on ligikaudu 6400 km, saame määrata Maa pindala S = R2. Maa pindala kaudu arvutame atmosfääri kaalu P = P1S ja massi M = P/g, kus konstant g on raskuskiirendus g = 9,8 N/kg.

3.12,5 m/s. Mootorite koguvõimsus N = N1 + N2 = F1v1 + F2v2 = (F1 + F2)v. Siit
v= (N1 + N2)v1v2/(N1v1 + N2v2), N ja v indeksiga tähistame vastavalt autode võimsust ja kiirust. F indeksiga tähistab autode veojõudu, mis ühtlasel liikumisel tasakaalustub takistusjõuga.

Ülesanded