Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

IV


1.1,32 N. Kuulile mõjub raskusjõud ja vee üleslükkejõud, mis võrdub vee kaaluga kuuli sukeldunud osa ruumalas. Seega näitab dünamomeeter kuuli kaalu ja vee üleslükkejõu vahet.

2. 270 W. Võimsus N=A/t=(m·g·h + m1·h·g·h/2)/t, kus A-tehtud töö, t-aeg, m-ämbri mass, g10 N/kg-raskuskiirendus, h-keti pikkus, m1 = 1kg-keti pikkusühiku mass, h/2-keti masskeskme tõus.

3.Kuulike tõmbub magneti poole. Samuti tõmbuks ta iga lähendatud elektriseerimata keha poole. Magnetväli liikumatule laengule mõju ei avalda.

Ülesanded