Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

V


1.8,4 km. Kasutame energia jäävuse ja muutumise seadust. Kaaluvihi tõstmise töö Maa raskusväljas on võrdne vihi potentsiaalse energia muutusega Ep=A=mgh, kus m- vihi mass, g=9,8 N/kg- konstant, h- tõstmise kõrgus. Vee jahtumisel vabanev energia Q=mvc(t2-t1), kus mv- vee mass, c- vee erisoojus leitav andmete tabelist õpikus, t2- vee lõpptemperatuur, t1- vee algtemperatuur. Ep = Q.

2. 47,5 km/h. Elektriline võimsus Ne=IU, kus I- voolutugevus, U- pinge. Mehaaniline võimsus ühtlasel sirgjoonelisel liikumisel Nm=Fv, kus, F- rakendatav jõud, v-liikumise kiirus. Kasutegur =Nm/Ne

3. Piisab, kui kaalukaussidele panna kuulid kolmekaupa. Kui kaalud jäävad tasakaalu, on ilmne, et õõnes kuul on ülejäänud kahe hulgas. Asetanud neist ühe ühele ja teise teisele kaalukausile on kerge määrata, kumb neist on õõnes. Kui aga õõnes kuul on sattunud kolme esialgu kaalukaussidele pandud kuuli sekka, tuleb üks neist kuulidest kõrvale tõsta ning ülejäänud kaks asetada teine teisele kaalukausile. Kui kuulid jäävad tasakaalu, on kindel, et kõrvale pandud kuul on õõnes.

Ülesanded