Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

VI ülesanded1. Anumas on m g vett temperatuuriga 0 oC. Kui anumast õhku välja pumbata, hakkab vesi kiire aurustumise tõttu tahkuma. Millise osa esialgsest vee massist moodustab tahkunud vee mass m1?

2. Kuidas ühendada viis elektrilampi, mille nimipinged on 110 V ja võimsused 40 W, 40 W, 40 W, 60 W, 60 W vooluvõrku pingega 220 V, nii et lambid põleksid normaalselt?

3. Veega ääreni täidetud katseklaasi mass on 50 g. sama katseklaasi mass koos vette asetatud 12-grammise metallitükiga on 60,5 g. Määrake katseklaasi asetatud metalli tihedus.
Lahendused


Ootame teiepoolseid ülesandeid, mida järgnevates voorudes teistele huvilistele lahendamiseks pakkuda
enn@kambja.edu.ee