Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

VI


1.m1=0,87 m. Kui tekkinud jää mass on m1, auru mass m2, siis m=m1+m2. Energia jäävuse ja muundumise seadusest aurustumiseks vajalik energia Lm2 saadakse vee tahkumisel eraldunud energia m1 arvel, kus L- vee aurustumissoojus, - vee tahkestumissoojus. m1=Lm2. Asendades võrrandisse M1 = Lm/(+L).

2. Ühesuguse võimsusega lambid ühendada rööbiti ja saadud hargmikud jadamisi.

3. 8 g/cm3. Kui osa vett katseklaasist välja ei voolaks, oleks katseklaasi, vee ja metallitüki kogumass 62 g. Järelikult tõrjus metallitükk katseklaasist välja 1,5 g vett, mille ruumala on 1,5 cm3. See on ka metallitüki ruumala.
Tihedus= ass/ruumala.

Ülesanded