Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

VII


1. 378 kg. Vase mass m = dV = dlS, kus d- vase tihedus, V- vase ruumala, l- juhtme pikkus, S- juhtme ristlõikepindala. Juhtme takistus R = l/S, kus - vase eritakistus, l- juhtme pikkus, S- juhtme ristlõikepindala. Asendades saame m = dl2/R.

2. V1 = 54 km/h, v2 = 36 km/h. Ülesande tingimus v1 = 1,5v2. Keskmine kiirus vk = 2s/t = 2s/((s/v1) + (s/v2)), kus s- pooltee pikkus, v1- keskmine kiirus esimesel teepoolel, v2- keskmine kiirus teisel teepoolel.

3. 0,34 mPa. Rõhk õhumullis p = p0 + gdh, kus õhurõhk järve pinnal p0 = 1 atm = 101,3 kPa, vee tihedus d = 103 kg/m3, konstant g = 9,8 N/kg, h-õhumulli sügavus järves.

Ülesanded