Järgmiste ülesannete lahendused Eelmiste ülesannete lahendused

VIII


1. 17m. Kolonni algpikkus L=50 m, sportlase kiirus vs=4 m/s, treeneri kiirus vt=2 m/s. Valime nullpunktiks (x=0, t=0) maapinnaga seotud taustsüsteemis esimese sportlase kohtumise treeneriga. Viimase sportlase kohtumine treeneriga leiab aset ajal: tv=L/(vs+vt) punktis xv=vtvv=vtL/(vs+vt). Esimene sportlane on selleks ajaks jõudnud punkti x=vstv=vsL/(vs+vt).
Kolonni pikkuseks kujuneb L’=x–xv=(vs–vt)L/(vs+vt).

2.26oC. Olgu mürsu kineetiline energia Ek=mv2/2, soojushulk Q=mct, kus m-mürsu mass, v- mürsu kiirus, c- terase erisoojus, t- mürsu temperatuuri muutus. Ülesande tingimusest Q/Ek = 60%.

3. 0,5 m. Ülesande tingimuste põhjal läätsede fookused peavad kokku langema, langevad paralleelsed kiired jäävad paralleelseteks.
Kasutame optilise tugevuse valemit liitsüsteemi jaoks D=D1+D2–dD1D2, kus d=f1+f2 on läätsede vaheline kaugus, f=1/D läätsede fookuskaugus.

Ülesanded