Eelmised ülesanded

LXXXVII


1.Mis on seep?

Rasvhappesoolad
Suhkrud
Karboksüülhapete estrid
Alkaanid
Alkeenid

2.Milline neist elementidest ei ole oma nime saanud taevakeha järgi?

U
Np
Pd
Y
Pu

3. Milline neist elementidest avastati enne 19. sajandit?

F
Ra
Hf
Ni
Fr

4. Milline neist gaasidest ei põle?

NH3
CH4
CO2
CO
C2H4
5. Milline neist ühenditest kuulub nitritite hulka?

NaN3
NaNO2
NaNO3
NF3
NO2Vajuta siia kui oled valmis