Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXÜlesanne 1.

Neli ühesugust ristkülikut mõõtmetega 4x16 asetati lauale joonisel näidatud viisil, kaks neist olid horisontaalsed ja kaks vertikaalsed. Leia selle kujundi kõikide servade pikkuste summa.

Ülesanne 2.

Volli ostis paki küpsiseid. Ta oli sealt juba mõned ära söönud kui ta kohtas Voldemari. Selleks hetkeks allesjäänud küpsised jaotasid nad pooleks. Pärast seda, kui kumbki poiss oli oma osa ära söönud, selgus, et Volli oli sellest pakist söönud 5 korda rohkem küpsiseid kui Voldemar. Kui suure osa küpsisetest oli Volli juba ära söönud hetkeks, kui ta kohtus Voldemariga?

Ülesanne 3.

Mari sündis 14. mail 1993. Täna, 14.mail 2013, kirjutas ta rea

1 14051993 2 14051994 3 14051995 … 14052013.

Mitu numbrit oli selles reas?
Leia 100. number selles reas.

Ülesanne 4.

Ruudus märgiti punkt nii, et selle kaugus ruudu igast tipust oli 5 cm. Leia ruudu pindala.

Lahendused