Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXIÜlesanne 1.

Neljakohalise arvu esimene number on 6. Kui selle arvu esimene number kustutada ja saadud kolmekohalise arvu lõppu kirjutada number 6, siis nii saadud neljakohaline arv on 1152 võrra väiksem esialgsest arvust. Leia see arv.

Ülesanne 2.

Kui palju on selliseid kolmekohalisi naturaalarve, et ka pool sellest arvust ja ka sellest arvust kaks korda suurem arv oleksid mõlemad kolmekohalised?

Ülesanne 3.

Nurgikuks nimetame ühikruutudest koosnevat kujundit, mille saame kui ühe ühikruudu kahele naaberküljele lisame kas võrdse arvu või erineva arvu ühikruute, seejuures kummalegi küljele lisatud ruutude arv peab olema vähemalt 1. Leidke võimalusi ruudu 5x5 jaotamiseks nurgikuteks nii, et kõik nurgikud koosneks erinevast arvust ühikruutudest.

Ülesanne 4.

Nimetame naturaalarvu imeliseks kui ta on vähim selliste arvude seas, millel on sama numbrite summa. Kui palju on kolmekohalisi imelisi arve?

Lahendused