Järgmiste ülesannete vastused Eelmiste ülesannete vastused

CCLXXIVÜlesanne 1.

Vastus: Tähele I vastab number 2.
Lahendus: Et viie ühekohalise arvu summa on kindlasti väiksem kui 100, siis saame kohe teha järelduse, et S=3, Ü=4 ja G=8 või G=7. Vaatame nüüd üheliste summat: S+S+Ü+G+I+S=3+3+4+G+I+3=13+G+I. Selle summa üheliste väärtus peab olema 3. Kuna G ja I on erinevad numbrid, siis on ainus võimalus, et G+I=10. Et G sai olla 8 või 7, siis I väärtused oleks vastavalt 2 ja 3. Kuna S=3 ja erinevatele tähtedele pidid vastama erinevad numbrid, siis jääb ainus võimalus, et I=2 ja G=8. Tõesti 34823+3+4+8+2+3=34843.


Ülesanne 2.

Vastus: Võid tuleb panna 225 grammi.
Lahendus: Retseptis antud küpsetusplaadi pindala on 20·28=560 cm2. Kertu küpsetusplaadi pindala oli 24·35=840 cm2. Seega plaadi pindala oli 840:560=1,5 korda suurem. Sama paksu koogi tegemiseks tuli järelikult ka tainast teha 1,5 korda rohkem. Et retsepti kohaselt oli vaja panna 150 grammi võid, siis Kertul tuli võid panna 1,5·150 = 225 grammi.

Ülesanne 3.

Vastus: Moosipurke oli 24.
Lahendus: Kui kogu purkide arv jagada neljaga ja liita kaks, siis saame sama tulemuse, kui purkide arvu jagame arvuga 3. Et kolmandik on veerandist suurem ühe kaheteistkümnendiku võrra, siis üks kaheteistkümnendik kogu purkide arvust on 2. Seega moosipurke oli kokku 24.

Ülesanne 4.

Vastus: Ei ole võimalik
Lahendus: Kuna pirne on kokku 7 ja õunu on 7, siis ei ole võimalik, et teatud arvul lastel on käes kas kaks pirni või kaks õuna, sest kumbagi liiki puuviljade arv ei jagu kahega.Ülesanded