Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXVIÜlesanne 1.

Peres on kuus last ja iga lapse vanuseks on hetkel algarv. Viis vanemat last on noorimast vanemad vastavalt 2, 6, 8, 12 ja 14 aastat. Kui vana on pere noorim laps?

Ülesanne 2.

Ruut mõõtmetega 8x8 lõigati ruutudeks mõõtmetega 2x2 ja ristkülikuteks mõõtmetega 1x4. Seejuures lõikejoonte pikkuste summa oli 54. Mitu ruutu lõigati välja?

Ülesanne 3.

Nelja arvu a, b, c ja d kohta on teada,
et a-b=a·b=a:b ja c+d=c·d=c:d.
Leia a+b+c+d.

Ülesanne 4.

Kas ruudustikku mõõtmetega 10x10 on võimalik paigutada nuppe nii, et igas 2x2 ruudus oleks täpselt kaks nuppu ja igas ristkülikus mõõtmetega 3x1 oleks täpselt üks nupp? (Ühte ühikruutu saab paigutada vaid ühe nupu.)

Lahendused