Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXVIIÜlesanne 1.

Naturaalarvud alates ühest kirjutati järjest joonisel oleva seaduspärasuse järgi. Millise tähega ritta kirjutati arv 321?

Ülesanne 2.

Laual olid mõned ruudud küljepikkustega 2 cm, 3 cm ja 4 cm. Osad neist lõigati pooleks. Mõnedest laual olevatest kujunditest moodustati joonisel olev ristkülik. Leia selle ristküliku pindala.

Ülesanne 3.

Kotis olevate punaste ja roheliste pallide arvud suhtuvad nagu 3:5. Kotis on 150 rohelist palli. Leia vähim võimalik lisatavate pallide arv, et rohelisi oleks kaks korda rohkem kui punaseid palle.

Ülesanne 4.

Laual on reas viis ühesugust kaussi ja igas kausis on 3 õuna. Ühe korraga tuleb ühest kausist võtta kas 1 õuna, 2 õuna või 3 õuna. Mati ja Kati võtavad kordamööda õunu. Võidab see, kes võtab viimase õuna/õunad. Õunte võtmist alustab Kati. Kumb võtab viimase õuna/õunad, kui mõlemad võtavad õunu targalt, st nii, et ise saaks võtta viimasena?
Lahendused