Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXVIII
Ülesanne 1.

Kahe arvu omavahelise vahetamise tulemusena on võimalik saada olukord, kus igas reas ja igas veerus olevate arvude summa on paarisarv. Leia need kaks vahetatavat arvu.

Ülesanne 2.

Margus jaotas ühe ristküliku joontega kaheteistkümneks osaks. Mõned neist ta värvis. Mitu kolmnurka on joonisel?
(Kolmnurk võib koosneda kas ühest tekkinud osast või mitmest.)

Ülesanne 3.

Kirjuta ringidesse 6 erinevat arvu nii, et kolmnurga igal küljel olevate arvude korrutis oleks võrdne arvuga X. Seejuures arv X peab olema võimalikult suur arv, aga väiksem kui arv 100.

Ülesanne 4.

Uurimistöö uuris inimeste rahulolu. Rahulolu hinnati skaalal 0-st punktist kuni 1 punktini. Kui neil on ese X, siis nende rahulolu väärtus on x ning kui neil on ese Y, siis nende rahulolu väärtus on y. Selgus, et kui uuritaval on mõlemad esemed X ja Y, siis tema rahulolu on leitav valemiga .
Leia ühe uuritud eseme rahulolu väärtus, kui neist ühe rahulolu väärtus on 0,3 ja kogu rahulolu on 0,9.
Lahendused