Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXIXÜlesanne 1.

Klassis oli 12 õpilast ja õpetaja. Kui õpetaja kutsus Aleksei tahvli juurde, hakkasid kõik teised õpilased talle küsimusi esitama. Iga poiss esitas Alekseile ühe küsimuse ja iga tüdruk kaks küsimust. Alekseile esitati kokku 18 küsimust. Mitu tüdrukut oli klassis?

Ülesanne 2.


Üks pärlikee koosneb 3 väikesest ja 4 suurest pärlist ning on pikkusega 7,5 cm. Teine kee koosneb 4 väikesest ja 3 suurest pärlist ning on pikkusega 6,5 cm. Kui pika kee saab valmistada 10-st suurest ja 10-st väikesest pärlist?

Ülesanne 3.

Naturaalarve alates arvust 1 kirjutatakse tabelisse joonisel näidatud seaduspärasuse põhjal.
a) Leia vähim arv tabeli 100. reas.
b) Mitmendas reas asub arv 2013?
c) Milline esimese rea arv on arvuga 2013 samas veerus?

Ülesanne 4.

Võistlus koosnes kahest osast. Esimese osa iga õige vastuse eest sai 3p ja teise osa iga õige vastuse eest sai 5p. Vale vastuse eest sai mõlemas osas 0p. Jüri vastas õigesti 12-le küsimusele ja ta leidis, et kui I osas oleks õige vastuse eest saanud 2p ja II osas 7p, siis tema kogusumma võistlusel oleks ikka sama. Mitu punkti Jüri sai sellel võistlusel.
Lahendused