Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXXIÜlesanne 1.

Liitmistehtes vastavad erinevatele tähtedele erinevad nullist erinevad numbrid. Leia viiekohaline arv ABCDE.

Ülesanne 2.

On antud viis erinevat naturaalarvu. Neist kahe väiksema korrutis on suurem kui 25 ja kahe suurema korrutis on väiksem kui 75. Leia kõik sellised arvude viisikud.

Ülesanne 3.

Paberilehe mõõtmed olid 5 cm × 7,5 cm ja see murti kokku nii, et selle üks tipp ühtis ühe külje keskpunktiga. Leia joonisel sinakalt värvitud kolme kolmnurga ümbermõõtude summa.

Ülesanne 4.

Märt, Kärt ja Pärt sõid kolmepeale kokku vähem kui 100 kommi. Märdi kommide arv oli täpselt 3 korda suurem Kärdi kommide arvust ja neli korda suurem Pärdi kommide arvust. Leia Märdi
söödud kommide arvu suurim võimalik arv.
Lahendused