Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXXVÜlesanne 1.

Joonista selline kujund, mida on võimalik jaotada nii neljaks joonisel vasakul olevaks kujundiks kui ka viieks joonisel paremal olevaks kujundiks.

Ülesanne 2.

Turul müüakse väikeseid ja suuri palle ning kõik ühteliiki pallid maksvad sama palju. Täna maksid 3 suurt ja 1 väike kokku sama palju kui 5 suurt eile. Aga 2 suurt ja 1 väike maksavad täna kokku sama palju kui maksid eile 3 suurt ja 1 väike kokku. Kas on õige, et täna maksvad 2 suurt ja 2 väikest kokku rohkem kui eile 5 väikest palli?

Ülesanne 3.

Kati ostis 7 väliselt ühesugust pirukat. Neist 3 olid riisiga, 3 kapsaga ja 1 lihaga. Ta asetas need joonisel näidatud viisil taldrikule (joonisele on lisaks märgitud piruka liiki tähistav täht). Tuppa tuli Mati ja tõstis pirukatega taldriku kappi. Mõne aja pärast tuli Kati ja tõstis taldriku kapist välja. Kati küll mäletas kuidas ta pirukad taldrikule pani, aga ta ei teadnud kuidas kappi pannes ja sealt võttes taldrik keerelnud oli. Kati soovis süüa lihapirukat. Kuidas võimalikult väheseid mitte lihapirukaid hammustades kindlasti üles leida see ainus lihapirukas?

Ülesanne 4.

Leia kõik sellised positiivsed naturaalarvud, mida ei ole võimalik esitada kahe järjestikuse positiivse naturaalarvu summana.
Lahendused