Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXXVIIÜlesanne 1.

Jaota arv 45 neljaks osaks nii, et kui esimesele osale liita 2, teisest lahutada 2, kolmas osa korrutada arvuga 2 ja neljas osa jagada arvuga 2, siis saame neli võrdset arvu.

Ülesanne 2.

On antud kaks arvu. Kui kummastki arvust lahutada pool väiksemast arvust, siis nii saadud arvudest üks oleks teisest kolm korda suurem. Mitu korda on antud suurem arv väiksemast arvust suurem?

Ülesanne 3.

Moodustage numbritest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kaks võrdset harilikku murdu, millede summa on 1. Seejuures tuleb kasutada kõiki antud numbreid ja igaüht ainult üks kord.

Ülesanne 4.

Kaks mootorratturit väljusid samal ajal samast kohast. Mõlemad läbisid sõites sama pika maa ja jõudsid ka samal ajal sõidu alguspunkti tagasi. Kumbki mootorrattur tegi oma sõidu jooksul peatuse. Teada on, et neist esimese sõiduaeg oli kaks korda suurem teise ratturi peatuseajast ja teise sõiduaeg aga oli kolm korda suurem esimese ratturi peatuseajast. Kumb mootorrattur sõitis kiiremini?
Lahendused