Järgmiste ülesannete vastused Eelmiste ülesannete vastused

CCLXXXVIIÜlesanne 1.

Vastus: Need arvud on 8, 12, 5 ja 20.
Lahendus: Olgu need arvud a, b, c ja d. Siis a+2=b-2=c·2=d:2. Seega a, b=a+4, c=(a:2)+1, d=2a+4. Saame a+a+4+(a:2)+1+2a+4=45. Siit 4,5a+9=45, millest 4,5a=36 ja a=8. Järelikult need neli arvui on 8, 8+4=12, 8:2+1=5 ka 2·8+4=20.

Ülesanne 2.

Vastus: Antud arvudest suurem on väiksemast 2 korda suurem.
Lahendus: Olgu need kaks arvu a ja b ning a b-0,5a=3·0,5a, millest b=4·0,5a=2a. Seega b on arvust a kaks korda suurem.

Ülesanne 3.

Vastus: Näiteks
.

Ülesanne 4.

Vastus: Teine rattur sõitis kiiremini.
Lahendus: Oletame, et esimene rattur sõitis x tundi ja tegi peatuse y/3 tundi. TEine ratur tegi peatuse x/2 tundi ja sõitis y tundi. Kuna mõlemad ratturid olid teel sama aja, siis x+(y/3) =(x/2)+y ehk (x/2)=(2/3)y. Siit järeldub, et x=(4/3)y ja järelikult yÜlesanded