Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXXVIIIÜlesanne 1.

Lillele ja kolmnurgale vastavad naturaalarvud. Mitu erinevat väärtust saab olla lillele vastaval arvul, et antud võrdus oleks õige?

Ülesanne 2.

Juku sai möödunud nädalal viies erinevas aines kokku 8 hinnet. Iga hinne oli kas 3, 4 või 5. Kui igas aines eraldi leida hinnete summa, siis tulemuseks saaks ta 5 järjestikust arvu.
a) Mitmes aines sai ta rohkem kui ühe hinde?
b) Mitu kolme sai Juku eelmisel nädalal, kui hindeid 4 ja 5 ei saanud ta samapalju?

Ülesanne 3.

Kirbu iga hüppe pikkus on täpselt 50 cm. Ta tahab hüpata igasse märgitud punkti. (Ruudustikus ühe rudu külje pikkus on 10cm) leia vähim arv hüppeid mis kirbul selleks tuleb teha. Loomulikult võib ta ka hüpata, mistahes teise punkti, aga alati on tema hüppe pikkus 50 cm ja hüppamise alguspunkti saab ta vabalt valida.
Vihje: Kui ristküliku küljed on pikkusega 3 ja 4, siis selle diagonaal on pikkusega 5.

Ülesanne 4.

Ütleme, et rivi on naljakas, kui selles mistahes kolm järjestikust isikut ei ole pikkuse järjekorras (st ei ole kasvavas ega kahanevas järjestuses). Mitu naljakat rivi saab moodustada 4 erineva pikkusega isikust?
Lahendused