Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCLXXXIXÜlesanne 1.

Leia kõik võimalused tähtede asendamiseks numbritega, kui erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid ja ühesugustele ühesugused.

Ülesanne 2.

On 9 väikest nõida, kellest igaüks oskab teha vaid ühte nõidumist.
A oskab jäätise muuta limonaadiks. B oskab limonaadi muuta jäätiseks.
C oskab suhkru muuta ðokolaadiks. D oskab jäätise muuta ðokolaadiks.
E oskab porgandi muuta limonaadiks. F oskab porgandi muuta suhkruks.
G oskab suhkru muuta jäätiseks. H oskab ðokolaadi muuta porgandiks.
I oskab limonaadi muuta suhkruks.
Seejuures kui nad on kõik koos saavad nad ükskõik millise neist muuta ükskõik milliseks neist. Kui neist aga üks puudub ei pruugi see võimalik olla. Kes neist kindlasti ei tohiks puududa?

Ülesanne 3.

Nõiakeelse lause

PKARREM ET PKJULR I HAVEM

teisendus salakirjas on

213427777176 1726 21338768977 96 824237176.

Teada on, et igale tähele vastab kas ühe- või kahekohaline arv. Milline arv vastab tähele U?

Ülesanne 4.

Kui väike nõid lendab peole luuaga ja tagasi koju tuleb sealt jalgsi, siis kulub tal minemiseks ja tulemiseks kokku 15 tundi. Kui ta lendaks peole ja ka tagasi luuaga, siis lendamistele kuluks tal kokku vaid 90 minutit. Kui kaua tal kuluks kui ta läheks jalgsi ja tuleks jalgsi?
Lahendused