Järgmiste ülesannete vastused Eelmiste ülesannete vastused

CCLXXXIXÜlesanne 1.

Vastus: On vaid üks võimalus: M=9, A=5, I=4
Lahendus: Näeme, et tähele I vastav arv on väiksem kui tähele M vastav arv. Vaadates liidetavate ja summa ühelisi, näeme, et M+A=10+I .Vaadates nüüd arvude kümnelisi peab seega kehtima, et 1+A+M=A või 1+A+M=10+A. Esimene variant ei ole võimalik. Seega 1+A+M=10+A. Siit saame, et M=9. Siit saame, et I=4 ja A=5.

Ülesanne 2.

Vastus:Puududa ei tohiks H.
Lahendus: Kindlasti ei tohiks puududa H, sest vaid tema oskab ðokolaadi millekski muuks muuta.

Ülesanne 3.

Vastus: Tähele U vastab arv 76.
Lahendus: Sõnad PKARREM ja PKJULR algavad mõlemad tähtedega PK. Seega PK-le vastab 213. Sõnale PKJULR vastavas arvus järgneb numbritele 213 veel 8 numbrit. Järelikult tähtedele J, U, L ja R peavad vastama kahekohalised arvud. Siit saame, et tähele U peab vastama arv 76.

Ülesanne 4.

Vastus: Jalgsi minnes ja tulles, kuluks tal 28,5 tundi
Lahendus: Minnes luuaga ja tulles jalgsi ning veelkord minnes luuaga ja tulles jalgsi kuluks tal aega 30 tundi. Sel juhul oleks ta kaks otsa sõitnud luuaga ja kaks kõndinud jala. Seega kahe otsa peale kuluks jala kõndides tal aega 30 tundi-90 minutit=30 tundi-1,5 tundi=28,5 tundi.Ülesanded