Järgmiste ülesannete vastused Eelmiste ülesannete vastused

CCXCÜlesanne 1.

Vastus: On vaid üks võimalus M=1, I=5, O=3 ja A=9.
Lahendus: Et MI·MO=MAI, siis on ainus võimalus, et M=1. Et korrutise üheliste number on sama, mis ühel teguril, siis on saame,e t on ainus võimalus, et I=5. Seega O peab olema paaritu arv ja see ei saa olla 1 ja 5, sest erinevatele numbritele vastavad erinevad numbrid. Kui O=3, siis 15·13=195. On selge, et kui O oleks suurem kui 3, siis korrutis oleks juba suurem kui 200. Seega on tähtede asendamiseks numbritega vaid üks võimalus.

Ülesanne 2.

Vastus: Juustuaegu raadius on 1 cm
Lahendus: Aukudeta ristküliku pindala oleks 6,5·8,5=55,25 cm2. Aukude pindalade summa: 55,25–34,84=20,41 cm2. Seega ühe augu pindala on 20,41:6,5=3,14 cm2. Seega juustuaugu raadius on 1 cm.

Ülesanne 3.

Vastus: Autode numbrid on: A11A1, A22A1, A11A2, A22A2, A12A1, A1AA1, A12A2, A1AA2, A21A1, A2AA1, A21A2, A2AA2.

Ülesanne 4.

Vastus: Suur kast kaalus 60kg.
Lahendus: Kaalugu väiksem kast x kg. Maali öeldu põhjal on siis suur kast x+30 kg. Juuli öeldu põhjal 3x=x+30+30. Juuli öeldust saame nüüd, et x=30 ehk väiksem kast kaalub 30 kg ja järelikult suure kasti kaal on 30kg+30kg=60 kg.Ülesanded