Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

CCXCIÜlesanne 1.

Võrduses

tuleb iga * asendada, kas + või – märgiga nii, et saadud võrdus oleks õige.

Ülesanne 2.

Juss veeretas täringuid. Ühel hetkel märkas ta, et täringute tulemuste summa oli võrdne täringute tulemuste korrutisega. Ühe täringu tulemuseks oli 2, ühe tulemuseks oli 3 ja ühe tulemuseks oli 5. Ülejäänud täringute tulemuseks oli 1. Mitu täringut oli?

Ülesanne 3.

Võistkonnas on neli õpilast ja nendega on kaasas treener. Nelja õpilase vanuste aritmeetiline keskmine on 12 aastat ja 4 kuud. Treener on täpselt 20 aastat vanem õpilaste aritmeetilisest keskmisest. Leia võistkonna ja nende treeneri vanuste aritmeetiline keskmine.

Ülesanne 4.

Marta läks kodust kaubanduskeskusesse, mis asus 1 km kaugusel. Ta lahkus kodust kell 9.15 ja tema liikumise keskmine kiirus oli 4 km/h. Kaubanduskeskusest tagasi koju jõudis ta kell 16.00. Kaubanduskeskusest koju liikus ta keskmise kiirusega 3 km/h. Kui kaua oli Marta kaubanduskeskuses
Lahendused