NUPUVERE -- MATEMAATIKA -- 2x6

Järgmiste ülesannete vastused Eelmiste ülesannete vastused

CCXCIÜlesanne 1.

Vastus: 1-2+4+8-16-32+64=27
Lahendus:Lahendus: Kuna 1+2+4+8+16+32=63, mis on väiksem kui 64, siis arvu 64 ees peab olema +. Saame 1*2*4*8*16*32+64=27. On selge, et arvu 32 ees peab olema -, sest muidu oleks vasak pool liiga suur. Saame 1*2*4*8*16-32+64=27. Jätkates saame 1-2+4+8-16-32+64=27.

Ülesanne 2.

Vastus: Täringuid oli 23.
Lahendus: Oletame, et täringuid, mille tulemuseks oli 1 oli n. Siis täringute tulemuste summa oli n·1+2+3+5=n+10. Tulemuste korrutis oli 1·…·1·2·3·5=30. Seega n+10=30 ja järelikult n=20. Täringuid oli 23.

Ülesanne 3.

Vastus: Võistkonna ja nende treeneri vanuste keskmine oli 20 aastat ja 4 kuud.
Lahendus:Treeneri vanus oli 32 aastat ja 4 kuud ehk 32,3 aastat. Et nelja õpilase vanuste aritmeetiline keskmine on 12 aastat ja 4 kuud ehk 12,3 aastat, siis nende vanuste summa on 4·12,3=49,2 aastat. Seega võistkonna ja nende treeneri vanuste summa on 32,3+49,2=81,5 aastat ja vanuste aritmeetiline keskmine on 16,3 aastat ehk 16 aastat ja 4 kuud.

Ülesanne 4.

Vastus: Marta oli kaubanduskeskuses 6 tundi ja 10 minutit.
Lahendus: Kui liikuda kiirusega 4 km/h, siis 1 km läbimiseks kulub veerand tundi ehk 15 minutit. Seega kaubanduskeskusesse jõudis ta kell 9.30. Et tagasi liikus ta kiirusega 3km/h, siis 1 km läbimiseks kulus tal 20 minutit. Et koju jõudis ta kell 16.00, siis kaubanduskeskusest lahkus ta kell 15.40. Marta oli kaubanduskeskuses 9.30-15.40, mis on 6 tundi ja 10 minutit.Ülesanded