NUPUVERE -- MATEMAATIKA -- 2x6 Eelmised ülesanded

CCXCIIIÜlesanne 1.

Erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid ja ühesugustele ühesugused. Leia tähele I vastav number, kui kehtivad järgnevad võrdused

Ülesanne 2.

Aadu, Beedu, Ceedu ja Deedu koolikottides on kokku 16 õpikut. Seejuurers igas kotis on vähemalt üks õpik. Ceedu ja Deedu kottides on kokku 9 õpikut. Aadu kotis olevate õpikute arv on suurem kui üheski teises kotis olevate õpikute arv. Mitu õpikut on Beedu kotis?

Ülesanne 3.

Kahekohaline arv on 10 võrra suurem kui selle arvu kolmekordne numbrite summa. Arvu üheliste number on ühe võrra suurem kui kümneliste number korrutatud kahega. Leia see kahekohaline arv.

Ülesanne 4.

Rika, Mari ja Silva lahendasid võidu sudokusid. Iga lahendatud sudoku eest sai see, kes esimesena ära lahendas, 4 kommi, kes teisena valmis sai, 2 kommi ja ühe kommi sai see, kes sai selle viimasena valmis. Ei olnud sellist sudokut, mille said valmis korraga kaks või kolm lahendajat ja ei olnud ka sellist, mille mõni tüdruk oleks lahendamata jätnud. Tüdrukud ütlesid, et neist igaüks sai 20 kommi. Miks tüdrukute öeldud väide vale oli?
Lahendused