Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

LXIII


1. Kuubi iga serv värvitakse kas mustaks või punaseks nii, et kuubi iga tahu vähemalt üks servadest oleks musta värvi. Kas on õige, et mustaks värvitud servade vähim võimalik arv on 4?

JAH EI


2. Kontrolltöös olnud raske ülesande õigesti lahendanud poisse oli sama palju kui tüdrukuid, kes ei lahendanud seda ülesannet õigesti. Kas on õige, et ülesande õigesti lahendanute arv on võrdne selle klassi tüdrukute arvuga?

JAH EI


3. Kaksteist mudilast mängis liivakastis. Neist igal, kellel oli kaasas ämber, oli kaasas ka kühvel. Ämbrit ei olnud kaasas 9 mudilasel ja kühvlit ei olnud kaasas kahel mudilasel. Kas on õige, et neid mudilasi, kellel oli kaasas vaid kühvel, oli 4 võrra rohkem, kui ämbriga mudilasi?

JAH EI


4. Filmi jooksul oli 4 reklaamipausi. Teise pausi ajal näidati kaks reklaami rohkem kui neljanda pausi ajal. Esimene paus oli pikem kui kolmas ja neljas paus oli pikem kui esimene. Kas on õige, et teine reklaamipaus oli kindlasti kõige pikem?

JAH EI


5. Viis last seisid ringis. Kas on õige, et neil viiel ei ole võimalik moodustada uut ringi nii, et neist igaühel mõlemad naabrid oleks uued?

JAH EI

Vastan