Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

LXIV


1. Kas on õige, et kui kahe päeva pärast on pühapäev, siis ka 779 päeva pärast on pühapäev?

JAH EI


2. Vasakpoolsel joonisel on antud pruunidest ühikkuupidest moodustatud keha pealtvaade. Selle keha eest-,tagant-, paremalt- ja vasakult vaated on kõik ühesugused ja on antud parempoolsel joonisel. Kas on õige, et selle keha esitamiseks oli vaja vähemalt 16 ühikkuupi?

JAH EI


3. Kas on õige, et selliseid kahekohalisi arve, mille esimene nuber jagub teisega ja teine number jagub esimesega on 9?

JAH EI


4. Kas on õige, et kui tõmmata nööri kummaskti otsast, siis tekib sõlm?

JAH EI


5. Kas on õige, et kui vaida mistahes 3 naturaalarvu,
siis nende arvude vahede korrutis on paarisarv?

JAH EI

Vastan