Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

LXVI


1. Kuuel poisil ja kaheksal tüdrukul on kokku 20 papagoid. Seejuures igal poisil on kas null või kaks papagoid ja igal tüdrukul on kas null või kolm papagoid. Leia poiste suurim võimalik arv, kellel on kaks papagoid?

1 2 3 4 5

2. Kui X on paarisarvude 10 kuni 100 summa ja Y on paarisarvude 12 kuni 102 summa, siis mitme võrra on Y suurem arvust X?

92 98 100 102 104

3. Kui palju on selliseid positiivsete arvude m ja n paare, kus m ei ole surem kui n, ja kehtib võrdus m:6=6:n?

0 1 4 5 6

4. Laual on kolm karpi: ühes on ainult õunad, teises ainult pirnid ja kolmandas on nii õunu kui ka pirne. Karpidel on ka sildid "AINULT ÕUNAD", "AINULT PIRNID" ja "ÕUNAD JA PIRNID", aga ühelgi karbil olev silt ei vasta sisule. Te võite ühest karbist võtta ühe puuvilja ja selle põhjal peate otsustama karpide tegeliku sisu üle. Millise sildiga karbist võtate?

AINULT ÕUNAD
AINULT PIRNID
ÕUNAD JA PIRNID
Ei ole vahet millisest karbist võtta, ühe puuvilja põhjal ei saa seda otsustada
Ei ole vahet millisest karbist võtta, alati saab karpide sisu õigesti määrata.

5. Kati pani üles teatud arvu pilte ja palus oma kuuel sõbral hinnata pilte nii, et igaüks hindaks 102 pilti ning igat pilti hindaks täpselt 4 sõpra. Mitu pilti Kati hindamiseks üles pani?

153 204 306 408 612
Vajuta siia kui oled valmis