Järgmised ülesanded Eelmised ülesanded

LXVII


1. Joonisel reas olevatele piparkookidele on täpid peale tehtud teatud seaduspärasuse põhjal. Esimesel on 1, teisel 2, kolmandal 3, … Mitu täppi oleks reas seitsmendal piparkoogil?

15
16
18
24
32

2. Joonisel on näidatud jänese hüppamise teekonnad. Praegu on ta ühe kuuse taga peidus. Millise?

A
B
C
D
E

3. Pipa lõikas triibulisest paberist välja kuubikujulise karbi pinnalaotuse. Millises vastusevariandis on antud vaade, mis ei saa olla nii saadud karbi oma?

4. Ruudukujulise piparkoogi kaks serva on glasuuritäppidega jaotatud 7-ks võrdseks osaks. Mõned neist täppidest on otspunktideks lõikudele, mille teiseks otspunktiks on piparkoogiruudu tipp. Milline järgmistest väidetest on õige?

Osa A on pindalalt kõige väiksem.
Osa B on pindalalt kõige väiksem.
Osa C on pindalalt kõige väiksem.
Osa D on pindalalt kõige väiksem.
Osade A, B, C ja D pindalad on võrdsed.

5. Mitmest väikesest ühesuurusest nelinurgast koosneb pildil olev täheke?

72
64
54
81
100
Vajuta siia kui oled valmis