Eelmised ülesanded

LXIX


1. Kas on õige, et kui n × n ruudustik värvida malelaua korras mustaks ja valgeks, siis musti ja valgeid ruute on kindlasti võrdselt?

JAH EI


2. Kas on võimalik ühele sirgele märkida 4 punkti nii, et punktidevahelised kaugused sentimeetrites paarikaupa oleks 1, 2, 3, 4, 5 ja 6?

JAH EI


3. Punases, sinises ja hallis karbis on kokku 16 palli. Sinises karbis on üks pall rohkem kui punases. Punases karbis on kolm palli vähem kui hallis. Kas on õige, et hallis karbis on 7 palli?

JAH EI


4. Tänava ääres on ühes reas järjest mingis järjestuses 3 punast, 3 sinist ja üks valge maja. Kas on õige, et kui valge maja kõrval ei ole sinist, siis kildlasti leidub koht, kus kaks sinist maja on kõrvuti?

JAH EI


5. Ühe klassi kõik õpilased seisid pikkuse järgi kahes rivis - poisid ühes ja tüdrukud teises rivis. Evast pikemaid tüdrukuid oli 3 ja temast lühemaid oli 10. Pikkuselt seitsmes poiss Risto, seisis täpselt oma rivi keskel. Kas on õige, et tüdrukuid oli 1 võrra rohkem?

JAH EI

Vastan