NUPUVERE -- KEEMIA

6 ülesannet


1. Portaalis Sõbravihik on automaatselt kõik sinu perekonnaliikmed sinu sõbrad ning kõik sinu sõprade sõbrad on ka sinu sõbrad. Neid, kes ei ole sinu sõbrad, nimetatakse võõrasteks. Teame, et Andres ja Pelle on Kati vennad, Fredy on Toomase sõber, Pelle ja Tõnu on võõrad, Tõnu ja Elsa, kes on Toomase ja Kati tütar, on võõrad. Antud lausete põhjal saab teha tõese järelduse, et

Kati ja Fredy on sõbrad
Fredy ja Elsa on võõrad
Andres ja Toomas on võõrad
Tõnu ja Toomas on sõbrad
Fredy ja Andres on võõrad

2. Kaks paati on vaikses vees. Inimesed, kes istuvad paadis, tõmbavad paate ühendavat nööri. Kas muutub paatide liikumine, kui nööri üks ots kinnitada ühe paadi külge, teisest otsast aga tõmbab teises paadis asuv inimene?

JAH
EI
3. Kuidas muutub horisontaalselt visatud keha lennu aeg ja lennu kaugus, kui viskekiirus suureneb kaks korda?

lennu aeg suureneb kaks korda, viske kaugus suureneb kaks korda
lennu aeg ei muutu, viske kaugus suureneb kaks korda
lennu aeg ei muutu, viske kaugus ei muutu
lennu aeg väheneb, viske kaugus ei muutu
ükski eelnenud vastustest ei ole õige

4. Milline neist mineraalidest on tuntud kui "kassikuld"?

Püriit
Kaltsiit
Aragoniit
Galeniit
Dolomiit

5. Millised neist on mee kaks põhilist komponenti?

Galaktoos ja sahharoos
Fruktoos ja glükoos
Sahharoos ja maltoos
Laktoos ja fruktoos
Glükoos ja laktoos

6. Kas raamatust on võimalik valida kaks lehte nii, et neil lehtedel olevate nelja leheküljenumbri summa jagub arvuga 4?

JAH
EI


Vajuta siia kui oled valmis