Esileht


2006.-2007. õa.Põhikooli lõppvoor (18.-20.mai Otepää lähistel)

Þürii põhikooli toimkonna otsus (PDF)
Põhikooli lõppvooru tulemused (PDF)
Põhikooli lõppvooru korralduslik info: [PDF] [HTML]
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (põhikool): [PDF] [HTML]


Gümnaasiumi lõppvoor (21.-22.aprill Tartus)

Pilte bioloogiaolümpiaadilt
Þürii otsus: [ PDF ] [ HTML ]
Lõppvooru tulemused: [ klasside lõikes ] [ üldpingerida ]
Üksikalade tulemused (praktilised tööd ja teooria)
Lõppvooru teooriavooru küsimustik: [ eesti keeles ]
Lõppvooru praktilised tööd: [ Rakubioloogia I ] [ Rakubioloogia II ]
Lõppvooru praktilised tööd: [ Taimefüsioloogia ][ Zooloogia ]
Lõppvooru praktilised tööd: [ Ökoloogia ] [ Ökoloogia joonised ]
Info gümnaasiumi lõppvooru kutsututele ja ajakava
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (gümnaasium): [PDF] [HTML]


Piirkonnavoor (3. veebruar)

Piirkonnavooru testid (gümnaasium): [ eesti keeles ] [ vene keeles ]
Piirkonnavooru testi vastused (gümnaasium): [ eesti keeles ]
Piirkonnavooru testi vastuste analüüs (gümnaasium): [ PDF ]
Piirkonnavooru testid eesti keeles (põhikool): [ 6.-7.klass ] [ 8.-9.klass ]
Piirkonnavooru testid vene keeles (põhikool): [ 6.-7.klass ] [ 8.-9.klass ]
Piirkonnavooru testide vastused (põhikool): [ 6.-7.klass ] [ 8.-9.klass ]

Piirkonnavooru temaatika (põhikool): [HTML]
Piirkonna- ja lõppvooru temaatika ja kirjandus (gümnaasium): [PDF] [HTML]

Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2005.-2006. õa.


Põhikooli lõppvoor (19.-21.mai Taevaskojas)

Þürii põhikooli toimkonna otsus: [ PDF ] [ HTML ]
Põhikooli lõppvooru koondprotokoll: [PDF] [HTML]
Lõppvooru teooriavooru testid eesti keeles (põhikool): [ 6.-7.klass ] [ 8.-9.klass ]
Lõppvooru testide vastused (põhikool): [ 6.-7.klass ] [ 8.-9.klass ]

Põhikooli lõppvooru korralduslik info: [PDF] [HTML]
Põhikooli lõppvooru temaatika: [PDF] [HTML]
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (põhikool): [PDF] [HTML]


Gümnaasiumi lõppvoor (28.-29.aprill Tartus)

Pilte bioloogiaolümpiaadi lõppvoorust
Þürii otsus: [ PDF ] [ HTML ]
Lõppvooru teooriavooru küsimustik: [ eesti keeles ]
Lõppvooru praktilised tööd: [Geneetika] [Rakubioloogia] [Taimefüsioloogia]
Lõppvooru praktilised tööd: [Loomade käitumine] [Putukate määramine]
Lõppvooru koondprotokoll
Tulemused üksikalade kaupa
Teooriavooru tulemused
Info gümnaasiumi lõppvooru kutsututele + ajakava: [PDF] [HTML]
Lõppvooru temaatika ja kirjandus (gümnaasium): [PDF] [HTML]
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (gümnaasium): [PDF] [HTML]

Piirkonnavooru testid (gümnaasium): [ eesti keeles ] [ vene keeles ]
Piirkonnavooru testi vastused (gümnaasium): [ eesti keeles ]
Piirkonnavooru testid eesti keeles (põhikool): [ 6.-7.klass ] [ 8.-9.klass ]
Piirkonnavooru testid vene keeles (põhikool): [ 6.-7.klass ] [ 8.-9.klass ]
Piirkonnavooru testide vastused (põhikool): [ 6.-7.klass ] [ 8.-9.klass ]


Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2004.-2005. õa.

Þürii otsus (gümnaasium): [ PDF ]
Rahvusvahelise olümpiaadi kandidaadid: [ PDF ]
Lõppvooru tulemused (gümnaasium): [ PDF ]
Gümnaasiumi üldparemusjärjestus: [ PDF ]
Þürii otsus (põhikool): [ PDF ]
Lõppvooru tulemused (põhikool): [ PDF ]
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (gümnaasium): [PDF] [HTML]
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (põhikool vanem): [PDF] [HTML]
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (põhikool noorem): [PDF] [HTML]
Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru täiendavalt kutsutud: [PDF] [HTML]
Registreerumine ja ajakava

Þürii otsused
Piirkonnavooru tulemused

Loodusteaduste olümpiaadile kutsutud ja info kutsututele, vt.[loodusteadused]

Juhend piirkonnavooru organiseerijaile: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi üldjuhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


2003.-2004. õa.

Lõppvooru tulemused (gümnaasium)
Lõppvooru tulemused (põhikool)
Lõppvooru tulemuste protokoll
Lõppvooru kutsutud
Ajakava
Kabinetid lõppvoorus
Registreerimine
Piirkonnavooru tulemused
Uurimistööd

Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]


2002.-2003. õa.

Lõppvooru tulemused [ PDF ]
Þürii otsus (gümnaasium): [PDF]
Þürii otsus (põhikool): [PDF]
Lõppvooru kutsutud ja lõppvooru korraldusest: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend


2001.-2002. õa.

Þürii otsus (gümnaasium): [PDF] [HTML]
Þürii otsus (põhikool): [PDF] [HTML]
Tulemused (pdf):
[N-vanuserühm] [K-vanuserühm] [V-vanuserühm] [A-vanuserühm]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]

Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© 2001 Tartu Ülikool