Esileht
Füüsikaolümpiaadi kodulehekülg avaigu@ut.ee


2006.-2007. õa.

Þürii otsus (PDF)
Füüsikaolümpiaadi lõppvooru materjalid (tulemused ja ülesanded)
Info lõppvooru kutsututele + ajakava
Lõppvooru kutsutute nimekiri: [HTML] [PDF]

Piirkonnavooru materjalid
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt

Þürii otsus (05.jaanuar 2007): [PDF]2005.-2006. õa.

Þürii otsus: [HTML] [PDF]
Füüsikaolümpiaadi lõppvooru materjalid (tulemused ja ülesanded)
Lõppvooru kutsutute nimekiri: [HTML] [PDF]
Info lõppvooru kutsututele + AJAKAVA

Piirkonnavooru materjalid
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2004.-2005. õa.

Þürii otsus: [HTML] [PDF]
Lõppvooru materjalid
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele
Lõppvooru kutsutud: [HTML] [PDF]
Loodusteaduste olümpiaadile kutsutud ja info kutsututele, vt.[loodusteadused]

Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend (10.02.2005) : [PDF] [HTML]


2003.-2004. õa.

Lõppvooru tulemused (pdf): [8. kl] [9. kl] [10. kl] [11. kl] [12. kl] [PK] [KK]
Þürii otsus: [HTML] [PDF]
Lõppvooru ülesanded, lahendused
Füüsikaolümpiaadi lõpetamine (8. märts,kell 16.00) [Vaata]
[Videovoo vaatamiseks arvutile esitatavad nõuded]

Lõppvooru kutsutud: [HTML] [PDF]
Lõppvooru kutsutud (þürii otsus 7.03.2004): [HTML] [PDF]
Lõppvooru ajakava: [HTML] [PDF]
Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]


2002.-2003. õa.

Lõppvooru tulemused (pdf): [8. kl] [9. kl] [10. kl] [11. kl] [12. kl] [PK] [KK]
Þürii otsus: [PDF]
Lõppvooru materjalid
Füüsikaolümpiaadi lõpetamine (31. märts,kell 16.00) [Vaata]
[Videovoo vaatamiseks arvutile esitatavad nõuded]

Lõppvooru ajakava: [HTML] [PDF]
Lõppvooru kutsutud õpilased (klasside kaupa)(26.02.03): [HTML] [XLS]
Þürii täiendav otsus(26.02.2003): [HTML] [PDF]
Þürii otsus (lõppvooru kutsutud õpilased, ajakava)(25.02.2003): [HTML] [PDF]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


2001.-2002. õa.

Lõppvooru tulemused (pdf): [8. kl] [9. kl] [10. kl] [11. kl] [12. kl] [PK] [KK]
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru materjalid

Lõppvooru kutsutud (piirkondade kaupa): [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud (þürii otsus)+ ajakava: [PDF] [HTML]
(nimekirjas tehtud parandus 28.märtsil. Tehnilise vea tõttu oli nimekirjast ekslikult välja jäänud Tallinna 53. Keskkooli 11. klassi õpilane Vladislav Ivaniðtðev. Komisjon vabandab )
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool