Esileht
Informaatikaolümpiaadi kodulehekülg ahto.truu@ut.ee


2006.-2007. õa.


Þürii otsus
Lõppvooru tulemused: [ PDF ] [ HTML ]
Olümpiaadi lõppvooru materjalid

Lõppvooru ajakava ja info lõppvooru kutsututele
Informaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri: [ PDF ] [ HTML ]

Piirkonnavooru tulemused, ülesanded, lahendused
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavooru kutsutute nimekiri
Koolivooru materjalid
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2005.-2006. õa.

Þürii otsus
Lõppvooru tulemused: [Algajad] [Edasijõudnud]
Olümpiaadi lõppvooru materjalid

Info lõppvooru kutsututele
Informaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri: [ PDF ] [ HTML ]
Piirkonnavooru materjalid
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavooru kutsutute nimekiri
Koolivooru materjalid
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2004.-2005. õa.

Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Algajate rühma tulemused: [PDF]
Edasijõudnute rühma tulemused: [PDF]
Olümpiaadi lõppvooru ülesanded, näidisfailid, testiprotokollid

Lõppvooru ajakava, info kutsututele
Lõppvooru kutsutud: [ PDF ] [ HTML ]
Piirkonnavooru materjalid
Informaatikaolümpiaadi piirkonnavoorule (18.12.04) kutsutud
Koolivooru materjalid
Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Kontakt


2003.-2004. õa.

Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi lõppvooru ülesanded, näidisfailid, testiprotokollid
Õppesessioon lõppvoorul osalejatele
Lõppvooru ajakava, info kutsututele
Lõppvooru kutsutud: [ HTML ] [ PDF ]
Piirkonnavooru materjalid
Piirkonnavooru kutsutud + info
Koolivooru materjalid
Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]


2002.-2003. õa.

Olümpiaadi lõppvooru ülesanded, näidisfailid, testiprotokollid
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava: [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
TTK õppesessioon EIO'03 lõppvoorul osalejatele: [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


2001.-2002. õa.

Olümpiaadi lõppvooru ülesanded, näidisfailid, testiprotokollid
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© 2002 Tartu Ülikool