Esileht
 


2007.-2008. õa.

Olümpiaadi juhend ja uurimisteemad: [PDF] [HTML]
Maigi Vija: maigi.vija@ut.ee2006.-2007. õa.

Lõppvooru tulemused: [noorem rühm] [keskmine rühm] [vanem rühm]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele (täiendatud 1. märtsil)
Olümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]


Olümpiaadi 7.-8.klassi eelvooru ülesanded: [PDF]
Olümpiaadi 7.-8.klassi eelvooru ülesannete lahendused: [PDF]
Olümpiaadi 7.-8.klassi eelvooru juhend: [PDF]

Olümpiaadi juhend ja uurimisteemad: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt
Risto Järv: risto.jarv@ut.ee2005.-2006. õa.

Lõppvooru ülesanded: [noorem rühm] [keskmine rühm] [vanem rühm]
Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele

Olümpiaadi juhend ja teemad: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt
Külli Habicht: kulli.habicht@ut.ee2004.-2005. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele

Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend ja teemad: [PDF] [HTML]
Andrus Org: andrus.org.001@mail.ee


2003.-2004. õa.

Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]

Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele: [PDF] [HTML]
Soovitatav kirjandus: [PDF] [HTML]

Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend ja teemad: [PDF] [HTML]
Pire Teras: pire@murre.ut.ee


2002.-2003. õa.

Lõppvooru tulemused (nooremad): [PDF]
Lõppvooru tulemused (vanemad): [PDF]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava: [HTML]
Info majutuse kohta: [HTML]
Vajalik ja soovitatav kirjandus: [PDF] [HTML]
Rahvaluuleolümpiaad: [PDF] [HTML]
Noorema astme (7.-8.kl) emakeeleolümpiaad: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


2001.-2002. õa.

7. ja 8. klasside emakeeleolümpiaadi tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend (9.-12.kl): [PDF] [HTML]
Olümpiaadi üldteema (7.ja 8.kl): [HTML]
Kommentaarid 7. ja 8. klasside emakeeleolümpiaadile: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© 2002 Tartu Ülikool