Esileht
Matemaatikaolümpiaadi kodulehekülg raili.vilt@ut.ee


2006.-2007. õa.

Pilte matemaatikaolümpiaadilt
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru tulemused (pdf): [9.klass] [10.klass] [11.klass] [12.klass]
Lõppvooru ülesanded, lahendused, hindamiskriteeriumid
Lõppvooru (31.märts.-1.aprill) ajakava ja info kutsututele (9.-12. klass)
Huvipäeva (30.märts) ajakava ja info kutsututele (7.-8. klass)
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutud (þürii otsus): [PDF] [HTML]
Piirkonnavooru materjalid (ülesanded, lahendused, tulemused)

Þürii otsus: õpilase tulemuste tühistamise osas (12.dets 2006.)
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2005.-2006. õa.

Þürii otsus: õpilase tulemuste tühistamise osas (12.dets 2006.)
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru tulemused (pdf): [9.klass] [10.klass] [11.klass] [12.klass]
Lõppvooru ülesanded, lahendused, hindamiskriteeriumid
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutud (þürii otsus): [PDF] [HTML]
Lõppvooru (1.-2. aprill) ajakava ja info kutsututele (9.-12. klass)
Huvipäeva (31. märts) ajakava ja info kutsututele (7.-8. klass)
Statistika, kommentaarid ja kokkuvõtted matemaatikaolümpiaadi kodulehel
Piirkonnavooru materjalid

Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2004.-2005. õa.

Þürii otsus: õpilase tulemuste tühistamise osas (12.dets 2006.)
Lõppvooru tulemused (pdf): [9.klass] [10.klass] [11.klass] [12.klass]
Þürii otsus: [HTML]
Lõppvooru ülesanded, lahendused, hindamiskriteeriumid
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutud (þürii otsus): [PDF] [HTML]
Lõppvooru (5.-6. märts) ajakava ja info kutsututele (9.-12. klass)
Huvipäeva (11. märts) ajakava ja info kutsututele (7.-8. klass)
Piirkonnavooru kokkuvõtted

Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]


2003.-2004. õa.

Lõppvooru tulemused (pdf): [9.klass] [10.klass] [11.klass] [12.klass]
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ülesanded, lahendused, hindamiskriteeriumid
Lõppvooru (3.-4. aprill) ajakava ja info kutsututele (9.-12. klass)
Huvipäeva (31. märts) ajakava ja info kutsututele (7.-8. klass)
Lõppvooru ja huvipäevale kutsutud (þürii otsus): [PDF] [HTML]
Piirkonnavooru kokkuvõtted

Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]


2002.-2003. õa.

Lõppvooru tulemused (pdf): [9.klass] [10.klass] [11.klass] [12.klass]
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ülesanded, lahendused, hindamiskriteeriumid
Matemaatikaolümpiaadi lõpetamine (9. märts,kell 15.00) [Vaata]
[Videovoo vaatamiseks arvutile esitatavad nõuded]

Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud (þürii lisaotsus 25. veebr): [PDF] [HTML]
2003.a piirkondliku vooru tulemused (komisjonile saadetud tööde osas)
Lõppvooru ajakava
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


2001.-2002. õa.

Lõppvooru tulemused (html): [9.klass] [10.klass] [11.klass] [12.klass]
Lõppvooru tulemused (pdf): [9.klass] [10.klass] [11.klass] [12.klass]
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Eesti võistkonna kandidaadid: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ülesanded, lahendused, hindamiskriteeriumid
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud (þürii lisaotsus 26. veebr): [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud (þürii lisaotsus 5. märts): [PDF] [HTML]
2002.a piirkondliku vooru tulemused (komisjonile saadetud tööde osas)
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© 2001 Tartu Ülikool