Esileht
Eesti Filosoofiaõpetajate Selts  Leo Luks: leoluks@hot.ee


2006.-2007. õa.

Olümpiaadi lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri
Filosoofiaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt 2006/072005.-2006. õa.

Þürii otsus
Olümpiaadi lõppvooru tulemused : [PDF] [HTML]
Olümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri

Filosoofiaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Juhendi lisa: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt 2005/062004.-2005. õa.

Olümpiaadi lõppvooru tulemused : [PDF] [HTML]
Poisid, kes kunagi vastust võlgu ei jää (Postimees,09.04.2005)
Ajakava
Olümpiaadi þürii
Filosoofiaolümpiaadi juhend (11.okt) : [PDF] [HTML]
Filosoofiaolümpiaadi info : [PDF] [HTML]
Juhendi lisa: [PDF] [HTML]
Leo Luks: leoluks@hot.ee


2003.-2004. õa.

Kokkuvõte olümpiaadist


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool