Esileht
 


2006.-2007. õa.

Inglise keele olümpiaadi fotod leiab aadressilt: http://www.tlu.ee/keelekeskus
Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava: [PDF] [HTML]
Info lõppvooru kutsututele: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]

Eelvooru laekunud tööde autorite nimekiri
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Nõuded referaadile ja ettekandele + hindamissüsteem: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2005.-2006. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]

Eriti tähtsad teated II (lisatud 1.märtsil)
PRELIMINARY PROGRAMME

Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Ajakava: [PDF] [HTML]
Eriti tähtsad teated: [PDF] [HTML]
Soovitusi suuliseks ettekandeks valmistumisel: [PDF] [HTML]

Olümpiaadi juhend: üldsätted [PDF] [HTML] ja teema [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2004.-2005. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Pilte inglise ja saksa keele olümpiaadilt
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Info kutsututele
Olümpiaadi ajakava

Eelvooru laekunud tööde autorid
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi info
Kontakt
Sirje Vihmar: svihmar@tpu.ee


2003.-2004. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Pilte lõppvoorust

Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Ajakava: [PDF] [HTML]
Eriti tähtsad teated: [PDF] [HTML]
Soovitusi suuliseks ettekandeks valmistumisel: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend: üldsätted [PDF] [HTML] ja teema [PDF] [HTML]
Piret Kärtner: piretkartner@hot.ee


2002.-2003. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Tähtsad teated: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava: [PDF] [HTML]
Lõppvooru þürii: [HTML]
Üleriigilisele þüriile esitatud tööde autorite nimekiri: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Piirkondade jaotus ja kvoodid [HTML]
Hindamiskriteeriumid: [PDF] [HTML]


2001.-2002. õa.

Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Tagasivaade inglise keele olümpiaadile (19.04.02 Õpetajate Leht)
Kokkuvõte lõppvoorust: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud [HTML]
Sõbralikke soovitusi [HTML]
Lõppvooru kutsutud, täpsustatud (04.03) ajakava, teated, soovitused [PDF]
Olümpiaadi materjalid (nõuded, soovitused projekti sisu ja vormi osas): [PDF] [HTML]
APPENDIX [PDF] [HTML]
Piirkondade jaotus ja kvoodid [PDF] [HTML]
Piirkonnavooru näidis protokoll [HTML]
Sagedamini esitatavad küsimused [HTML]
Eelteade lühiseminari kohta [HTML]


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool