Esileht

OlümpiaadidInfo
Emakeel
Eesti keel võõrkeelena
Vene keel emakeelena
Vene keel võõrkeelena
Inglise keel
Saksa keel
Soome keel
Lingvistika
Filosoofia
Ajalugu
Astronoomia
Muusikaõpetus
Tööõpetus
Õpioskused
Majandus
Geograafia
Bioloogia
Füüsika
Keemia
Loodusteadused
Informaatika
Matemaatika
Õpilasvõistlused 07/08
Võistluskalender 07/08

Õpilasvõistlused 06/07
Võistluskalender (PDF)
Kontakt 2006/07Soodustingimusi olümpiaadide võitjatele kõrgkoolidesse sisseastumisel 2006/07
Eesti koolinoorte olümpiaadide toetajad 2006.-2007.õ.-a.
HTM koostöölepingud olümpiaadide korraldamiseks: , TPÜ, EAÕS, EMÕL.
Olümpiaadide koordinaatorid haridusosakondades

12. juunil toimus järjekordne Teaduskooli kollokvium sarjast
"Missugust andekate arendamise strateegiat vajab Eesti?"

Eesti osalemine rahvusvahelistel olümpiaadidel

Eesti võistkonnad rahvusvahelistel võistlustel
Rahvusvaheliste olümpiaadide medalistid

Kasulikud viited

TÜ Teaduskool
Näpunäiteid uurimistöö koostajale(pdf)
Olümpiaadide reisikirjad ja muud lood
Teaduskooli kollokviumide sari "Millist andekate
arendamise strateegiat vajab Eesti"

Konverents "Talendid tuleviku teenistuses"
Artikkel "Võistelda või mitte"(pdf)


Ministeerium
Eksamikeskus
Õpetajate Leht
Koolielu
Olümpiaadide list
Vaba tarkvara


Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool