Esileht

Olümpiaadide võitjatele rakendatavaid soodustingimusi kõrgkoolidesse astumisel

2006/2007 õppeaastaks

Tartu Ülikool
Tallinna Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool


VÄLJAVÕTE TARTU ÜLIKOOLI VASTUVÕTUEESKIRJAST

Vastuvõtueeskiri vastu võetud
Tartu Ülikooli nõukogu
27. oktoobri 2006.a määrusega nr 17

II.Vastuvõtt bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti-, proviisori-, rakenduskõrg-haridusõppe ning klassiõpetajakoolituse õppesse

27. Vastuvõtt eritingimustel

27.1. Riigieelarvelistele õppekohtadele (v.a. õppekohad, mille puhul on nõutav tingimus töötamine õpetajana) võetakse vastu
27.1.1. kõik üliõpilaskandidaadid, kelle akadeemilise testi punktisumma on 80,0 punkti või rohkem;
27.1.2. lõpuklasside (kui olümpiaad ei toimu igal aastal, siis varasema gümnaasiumiklassi) üleriigiliste aineolümpiaadide viis paremat ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest osavõtnud.
...

Tartu Ülikooli vastuvõtueeskiri: http://www.ut.ee/livelink_files/1201939.htm


VÄLJAVÕTE TALLINNA ÜLIKOOLI
VASTUVÕTUTINGIMUSTEST JA -KORRAST

Vastuvõtutingimused ja -kord
kinnitatud Tallinna Ülikooli senati
8. mai 2006. a määrusega nr.14


§2 p.7. Eritingimused vastuvõtul rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuse-õppesse

1) Rahvusvahelistel aineolümpiaadidel Eesti esindajana osalenud võetakse vastu väljaspool konkurssi olümpiaadiga samale erialale.

2) Väljaspool üldist konkurssi võetakse olümpiaadiga samale erialale vastu üleriigiliste lõpuklasside aineolümpiaadidel 1.-5. koha pälvinud kandidaadid, kelle nõutavate riigieksamite tulemus on vähemalt 80 palli ning kes sooritavad vastuvõtueksami (kui see on nõutud) vähemalt 80-le pallile. Kui õppekava vastuvõtutingimustega on kehtestatud lävend põhiüksuse poolt määratud riigieksamile või vastuvõtueksamile, peab kandidaat ületama kehtestatud lävendi.
...

Tallinna Ülikooli vastuvõtutingimused: http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=840


VÄLJAVÕTE TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI VASTUVÕTUTINGIMUSTEST


§ 16. Vastuvõtt väljaspool konkurssi

(1) Väljaspool konkurssi võetakse vastu tehnika- ja loodusteaduslikele erialadele, välja arvatud logistika ja äriinfotehnoloogia:
1) kahe arvessemineva riigieksami vähemalt 80% maksimaalsest võimalikust tulemusest sooritanud;
2) keskkooli/gümnaasiumi kuldmedali või hõbemedaliga lõpetanud eeldusel, et neil on kahe arvessemineva riigieksami tulemus vähemalt 70% maksimaalsest võimalikust tulemusest;
3) rahvusvahelistel matemaatika, füüsika, keemia, informaatika või eriala aineolümpiaadidel esinenud isikud;
4) üleriigilistel lõpuklassi matemaatika, füüsika, keemia, informaatika või eriala aineolümpiaadidel esimese viie hulka tulnud isikud.
...

Tallinna Tehnikaülikooli vastuvõtutingimused: http://vastuvott.ttu.ee/?id=1122


Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool