Esileht
 


2006.-2007. õa.

Lõppvooru ülesanded: [ eesti keeles] [ vene keeles]
Lõppvooru ülesannete lahendused (PDF)
Lõppvooru tulemused (PDF)
Info lõppvooru kutsututele ja ajakava
Lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]

Eelvooru (lahtise võistluse) ülesanded: [ eesti keeles] [ vene keeles]
Lahtise võistluse ülesannete lahendused (PDF)
Lingvistikaolümpiaadi eelvooru (lahtise võistluse) tulemused: [PDF] [HTML]

Info olümpiaadi eelvooru (lahtiste võistluste) kohta: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2005.-2006. õa.

1.-6. augustini 2006 Tartus toimunud IV rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ülesanded: [ eesti keeles] [ vene keeles]
Info lõppvooru kutsututele ja ajakava
Lõppvooru kutsutute nimekiri (täpsustatud 17. märts): [PDF] [HTML]

Eelvooru ülesanded eesti keeles: [PDF]
Eelvooru ülesanded koos lahendustega: [PDF]
Lingvistikaolümpiaadi eelvooru (lahtise võistluse) tulemused: [PDF] [HTML]

Info olümpiaadi eelvooru (lahtiste võistluste) kohta (täpsust.18.01): [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt
Renate Pajusalu: renate.pajusalu@ut.ee2004.-2005. õa.

Võistkonna reisikiri
Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ülesanded eesti keeles: [PDF]
Lõppvooru lahendused eesti keeles: [PDF]
Lõppvooru ajakava
Info lõppvooru kutsututele
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Eelvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Eelvooru lahendused eesti keeles: [PDF]
Eelvooru lahendused vene keeles: [PDF]
Eelvooru ülesanded vene keeles: [PDF]
Eelvooru ülesanded eesti keeles: [PDF]
Eelvooru/lahtise võistluse info: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Renate Pajusalu: renate.pajusalu@ut.ee


2003.-2004. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele: [HTML]
Lõppvooru kutsutud lisa (19. mai): [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]

Lahtine lingvistikavõistlus (3.aprill) tulemused: [PDF] [HTML]
Lingvistikavõistlus (4.aprill) tulemused: [PDF] [HTML]

Lahtine lingvistikavõistlus (3.aprill) ülesanded: eesti k:[PDF] vene k:[PDF]
Lahtine lingvistikavõistlus (3.aprill) lahendused: [PDF]
Lingvistikavõistlus (4.aprill) ülesanded: eesti k:[PDF]
Lingvistikavõistlus (4.aprill) lahendused: [PDF]

Info: 2. ringkiri [HTML]
Info: 1. ringkiri [HTML]
Renate Pajusalu: renate.pajusalu@ut.ee


2002.-2003. õa.

Lahtine lingvistikavõistlus 9. mail 2003:
ülesanded: [PDF]


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© 2002 Tartu Ülikool